OBS! Vi släpper bordet efter 10 minuter vid lunchbokning och efter 20 minuter vid middagsbokning, om vi inte får besked om något annat - bra att tänka på!